Slide a a a h1-rev h1-rev a a ..simply Οι μέλισσες δημιουργούν και εσείς απολαμβάνετε! Shop On Line h1-rev-img-1 h1-rev-img-2 h1-rev-img-3 h1-rev-img-4 h1-rev-img-5

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα www.melissious.gr και www.melissious.com παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των Όρων Χρήσης που ακολουθούν. Εφόσον παραγγείλετε μέσω της ιστοσελίδας αυτης, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Όταν επισκέπτεστε το www.melissious.gr και www.melissious.com , παραγγέλνετε ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με την ιστοσελίδα αυτη με ηλεκτρονικό τρόπο και ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο και συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται και αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων μας υπόκειται στη συναίνεση σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων σας είναι: Melissious Όλγα Παλαβίδου Δόριζα, Αρκαδίας ΤΚ 22027 Εmail: [email protected] Τηλέφωνο: +306979459780 Για τη καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ζητάμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) κατά την εγγραφή σας στο www.melissious.gr και www.melissious.com καθώς και όταν κάνετε μια online αγορά, σύμφωνα με το Νόμο όπως ισχύει, καθώς και την κοινοτική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Σας βεβαιώνουμε ότι εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς. Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η χρήση του δικτυακού τόπου www.melissious.gr και www.melissious.com διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του αναφερόμενου δικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
1. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή παράπονα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.melissious.gr και www.melissious.com και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
2. To melissious - Όλγα Παλαβίδου, είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας καθώς και όλων των δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) που απορρέουν από την ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και η απόσπαση, αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση ή / και διανομή του περιεχομένου της (εν όλω ή εν μέρει) απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του melissious - Όλγα Παλαβίδου για το σκοπό αυτό.
3. Το melissious - Όλγα Παλαβίδου δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία επήλθε , οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.melissious.gr και www.melissious.com .
4. Ενώ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ιστοσελίδας www.melissious.gr και www.melissious.com , το melissious - Όλγα Παλαβίδου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια του περιεχομένου του (δηλαδή την τιμολόγηση, την περιγραφή των προϊόντων, κ.λπ.), το melissious - Όλγα Παλαβίδου δεν θα έχει, για την προστασία των πελατών , επεξεργαστεί παραγγελίες που περιείχαν σημαντικά λάθη στην τιμολόγηση ή / και την περιγραφή των εμπορευμάτων (όπως περιέχονται στην ιστοσελίδα) και οι πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail για το σκοπό αυτό, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους.
5. Όλα τα προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που παραγγέλθηκαν προϊόντα και καθίστανται μη διαθέσιμα, το melissious - Όλγα Παλαβίδου πρέπει να ενημερώσει με e-mail τους πελάτες του το ταχύτερο.
6. Όλες οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ, όπως ισχύει στην Ελλάδα από καιρό σε καιρό, λόγω του ο,τι το melissious - Όλγα Παλαβίδου είναι ενταγμένο στο ειδικό καθεστώ αγροτών που εξαιρείται ΦΠΑ.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Όλο το περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα www.melissious.gr και www.melissious.com , που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, συλλογικά το «Περιεχόμενο» είναι ιδιοκτησία του melissious - Όλγα Παλαβίδου. Όλες οι εμπορικές ονομασίες, προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών του melissious - Όλγα Παλαβίδου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται η διανομή των προϊόντων ή η προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο ή σε σχέση με ή άλλη χρήση ή να αναπαράγετε αυτά τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών, ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε meta tags ή άλλο «κρυφό κείμενο» χρησιμοποιώντας αυτά τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια του melissious - Όλγα Παλαβίδου. Εκτός από τα οριζόμενα από το εφαρμοστέο δίκαιο, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε το περιεχόμενο ή εμπορικά σήματα ούτε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να προσεγγιστεί, τροποποιημένο ή ειδάλλως να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Τα διάφορα μέτρα ασφαλείας, όπως SSL υλοποιείται από εμάς σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών, καθώς και ευαίσθητες πληροφορίες (όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας) τόσο online όσο και offline. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια σην ιστοσελιδα, μπορείτε να μας στείλετε email στο [email protected] ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δεδομένου ότι η ανάγκη των πελατών μας και η εταιρεία εξελίσσεται, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσα Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την κρίση μας. Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε σε αυτό το site. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να επισκεφθείτε αυτό το τμήμα του site μας τακτικά προκειμένου να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Τα δικαιώματά μας να χρησιμοποιήσουμε τις αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας θα πρέπει να βασίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν κατά το χρόνο που οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.melissious.gr και www.melissious.com παρέχεται από το melissious - Όλγα Παλαβίδου «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Το melissious - Όλγα Παλαβίδου δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Το melissious - Όλγα Παλαβίδου δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.melissious.gr και www.melissious.com , οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το melissious - Όλγα Παλαβίδου δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το melissious - Όλγα Παλαβίδου δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Το Ηλεκτρονικό κατάστημα www.melissious.gr και www.melissious.com , οι υπάλληλοι , ή άλλοι αντιπρόσωποι του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες , για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις, ή έξοδα, ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών , ή δεδομένων , ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας, ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το melissious - Όλγα Παλαβίδου είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτήν την πιθανότητα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
To melissious - Όλγα Παλαβίδου προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Εντούτοις, το melissious - Όλγα Παλαβίδου δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη. Όλα τα κείμενα που αναγράφονται στο www.melissious.gr και www.melissious.com για τα μελισσοκομικά προϊόντα και τις ιδιότητες τους έχουν αντληθεί από βιβλία, συγγράμματα μελισσοκομίας και έρευνες και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρική συμβουλή ή συνταγή. Ειδικότερα: Τα άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτούν έναν ιατρό πριν προβούν σε κάποια αγορά από τα προϊόντα μας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
Το melissious - Όλγα Παλαβίδου διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.melissious.gr και www.melissious.com, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.